-به سیاست تنش زدایی خاتمی اعتقاد داریم، سرمایه؛ یکشنبه 14 بهمن 1386.
آگوست 7, 2020
ایجاد یک جریان سوم سودی برای کشور ندارد، همشهری؛ 16/4/1387.
آگوست 7, 2020
 
 

تنوع طلبی ام بد نیست، اعتماد ملی؛ 16/12/1386.

دکتر " جواد اطاعت"يک دانشگاهي تمام عيار تمام وقت است و کارش در دانشگاه تمامي ندارد. آن قدر با ذوق و شوق و سر صبر سفره دلش را باز مي کند و از دانشگاه و به خصوص نام مورد علاقه اش- شهيد بهشتي- مي گويد که فرصت نمي شود بپرسيم مگر چه سن و سالاي دارد که اين همه مدارک دارد! از کله صبح سر و بحث و فحض و اين چيزها حاضر مي شود تا پاسي از شباهنگام. بساط تحقيق و تفحصاتش  را هم مي برد همان جا براي خودش پهن مي کند و مي نشيند انجام مي دهد، به چه کوبندگي. رهايش کنند، خانه و کاشانه را کلا پيچانده، در آن مکان شريف به همان طور ناجوري که عرض شد مجاور مي شود. آن قدر شيفته وار و توفنده از دانشگاه مي گويد که مي انديشم اگر رئيس جمهوري، چيزي بشود، اولين کاري مي کند اين باشد که اسم همه دانشگاه ها را به شهيد بهشتي تغيير نام دهد. دومين کارش هم يحتمل اين خواهد بود که به کار اول خود قانع نبوده، همه دانشگاه هاي خود تغيير نام داده را بدهد گل بگيرند و دانشگاه شهيد بهشتي را بدهد از نواحي بام تهران بسط داده تا طرفهاي دروازه قزوين و از شرق به غرب هم بدهد يکدفعه اين ور تهرانپارس را به آن ور جاده ابريشم وصل کنند،بلکه کمي خاطرش از اين بابت آسوده شود و نفس راحتي بکشد. گفت وگو با جواد اطاعت را خيلي دوست مي داريم از خيلي نظرها ..............
شده از چيزي هم اطاعت کنيد؟
به هر چي کچل است ميگويند زلفعلي.هر چه کور چراغعلي
هرچه بي اخلاق است و.. آدم متمرد را مي گويند اطاعت .
از کودکي همين جور سوفسطايي بوديد يا يکهو همچين شديد؟
دانشجويي داشتم که يکبار با من لري صحبت کرد و من متوجه نشدم گفت شما نمي خواهيد لري صحبت کنيد؟
گفتم من لري بلد نيستم! ما دارابي هستيم
داراب کودکي تان همان داراب اصلي است؟
بله .در شرق فارس است
قدمت داراب چه قدر است سرجمع؟
فکر مي کنم بالاي 2500 سال باشد
کي پايتان به تهران رسيد؟
پايان جنگ براي ادامه تحصيل به تهران آمدم.
ساکن کدام ور شديد؟
سعادت آباد ساکن شديم .در دانشگاه شهيد بهشتي ليسانس گرفتم و دکترايم را هم به دانشگاه تهران رفتم.با رتبه يک.
چه عالي . چه سالي؟
سال 68 ليسانس را شروع کردم.و طي سه سال يعني سال 71 ليسانس گرفتم .دکترا را دانشگاه تهران گرفتم الان مجموعه تاليفاتم در 21 جلد منتشر شده .يک کتاب در باره ي ماهيت دولت ايران دارم که 3 سال پيش قول دادن متنش کنند ولي به دولت اخير خورد.در دوره ي آقاي خاتمي مدير کل مرکز مطالعاتي سياسي وزارت کشور بودم و آنجا را خودم بنيان گذاشتم .
کجا؟
الان در بلوار کشاورز مشغول و فعال هستند.
با آقاي لاري بوديد؟
نه با آقاي نوري بودم.
دبير کميسيون و مشاور وزير بودم.
چه قدر دانشگاه رفتيد؟
به دانشگاه شهيد بهشتي علاقه داشتم چون هم ليسانس آنجا بودم و هم دانشگاهي غير سياسي است.
بعد از آن چه کرديد؟
رفتم  مجلس و در کميسيون فرهنگي بودم.
در همان دانشگاه محبوب؟
بله من 95% کارهايم علمي و تدريس است.
پس سياست اين وسط چه ميگويد ؟
5% هم کارهاي سياسي مي کنم.
دانشگاه آزاد نبوده ايد؟
در دانشگاه آزاد فرصت نمي کنم تدريس زياد بر دارم.
طول و عرض شبانه روز را کلا در دانشگاه به سر ميبريد؟
حالا شبانه ديگه درس نمي دهيم ولي شبانه هم داريم. مقر من دانشگاه است.
پس در اين روزهاي شلوغ انتخاباتي دانشگاه را پيچانده ايد؟
اگر وقت آزادي داشته باشم براي پيگيري کارهاي انتخاباتي مي آيم.
تدريس را ميگويم؟
همچنان تدريس مي کنم و اتفاقا امروز صبح هم آنجا بودم . شما هم توضيحاتي درباره ي خودتان بدهيد.
وا ! نمي شود چون خارج از عرف تپق است .من فقط ميپرسم و شما بايد جواب بدهيد.
آخر ما فقط نوشته هاي شما را تعقيب ميکنيم. شما با آقاي دکتر عادلي نسبتي داريد؟
نخير نسبتي در کار نيست .
ولي خيلي شبيه ايشان هستيد .
شباهتي در کار نيست اين هم از آن حرف ها بود که زديد.
غير از فعاليت هاي مطبوعاتي بگوييد چه خوانده ايد؟
انگار تا جوابتان را ندهم نمي شود .باشد .زبان و ادبيات فارسي خوانده ام.
کجا؟
در دانشگاه محبوب شما نخوانده ام .در دانشگاه آزاد .
با شعار ميانه تان چه طور است؟
تا چه باشد.
مي گويند شعار دولت مقتدر کروبي پيشنهاد شما بوده .مي خاستم بپرسم در زندگي خانوادگي چه قدر اقتدار منديد که گفتيد متمرديد.
در خانه حرف آخر را من مي زنم .هر چه همسر و بچه هايم بگويند ميگويم چشم
انتخابات آمريکا چه رنگ و بويي دارد؟
شفاف ،رقابتي جنجالي و پر هياهوست.
انتخابات ما چي؟
سعي مي شود مهندسي بشود.
شما از کجا چه شرايطي براي احراز صلاحيت داشتيد که چنين شد؟
من به شوراي نگهبان گفتم به جاي اين که احراز صلاحيت باشد احراز شرايط وجود داشته باشد .
مقامي گفته است ادامه مخالفت با موضوع هسته اي ايران به نوعي لوس بازي است.نظرتان چيست؟
ادبيات خيلي با مزه ايست.
شما در مجلس ششم چه حرکتي کرديد؟
مجلس ششم بين آرمان و واقعيت بالانس مي کرد.استراتژي سياسي خوبي را نمي توانست تدوين و تعقيب کند.
شايعه شده شما قبل از اعتماد ملي با حزب هاي ديگري هم مشارکت داشتيد . چرا از آن ورآمديد اين ور؟
من در هيچ حزبي نبودم اين اولين حزبي است که در آن حضور دارم.
با داراب چه نسبتي داشتيد؟
دوستش داشتم.
ديروز بچه هاي سرويس سياسي روزنامه به من مي گفتند شما بعد از چاپ مطالبتان هي اذيتشان مي کنيد.
اگر واقعيت را بخواهم بگويم مشکل آنها اين است که با آدمي تخصصي در عرصه سياست مواجه هستند و نه يک سياسي کار حرفه اي. اين خيلي فرق مي کند . واژه اي که من به کار مي برم با يک فعال سياسي خيلي متفاوت است. بنا بر اين جامعه علمي  از من انتظار ندارد هر واژه اي را به کار ببرم.
چيزي به گفته هاي شما اضافه نمي کنند که؟
نه اما اصطلاحات فني سياسي در جاي خودش کاربرد دارد.و کمي جا به جايش کنيم مفهوم عوض مي شود. حالا از يک فعال سياسي توقعي نيست و اگر جا به جا هم به کار برد مشکلي ايجاد نمي کند.
برنامه عمده يک معلم سياسي براي انتخابات و نمايندگي چه مي تواند باشد؟
فعلا کسب راي مردم.
بعدش چي؟
پيگيري بر نامه هايي که مد نظرمان است.
مد نظرتان و خوابي که براي مردم ديده ايد چيست؟
سعي مي کنيم که اگر مجلس را در اختيار گرفتيم تب تورم را کاهش دهيم که مردم راحت تر بخوابند.
مردم چگونه بايد در صحنه حضور پيدا کنند؟
آگاهانه.
چطور انتخاب کنند؟
آگاهانه
مي توانند؟
قطعا تا حدي که به اشان اجازه دادند مي توانند.
احزابمان آزادند؟
لطيفه اي مي گويم چند سال پيش قبل از انتخابات آقاي خاتمي . يک روزنامه نگار خارجي نوشته بود ايران آزادترين کشور دنيا است .هر کسي که مي تواند در آن کشور کانديدا شود و هيچ محدوديتي ندارد.منظورش انتخابات رياست جمهوري بود .در اين حال شوراي نگهبان مي تواند هر کس را تاييد يا رد کند.
روزنامه نگار مذکور احتمالا تا چشمش به ميدان آزادي افتاده بود که مثل يک برج وسط پايتخت ايستاده است اين موضوع به فکرش رسيده.
بله
نظرتان در باره اين اخبار چيست؟
14 سلطان شکر متولد شده اند.
نمي دانم.
بولتن داخلي حزب را نمي خوانيد؟
خيلي کم.
پس براي کي در مي آيد؟
براي ديگران.
چک پول حذف مي شود؟
چون دولت پول هاي درشت چاپ مي کند.
هيلاري کلينتون : شرم بر تو باد اي اباما.
تحمل شکست چيز خوبي است.
برخورد با مافيان نفتي موضوع خوبي است که راي خوب جمع مي کند ولي افسانه است و وجود خارجي  ندارد.
بزرگترين پيروزي ملت ايران؟
ياد دانشگاه کلمبيا مي افتم.
تخم مرغ از سر سفره مردم ميرود؟
نفت جايگزين مي شود.
کمبود سيمان و رانت 3000ميليارد توماني؟
جيب خيلي ها را پر مي کند.
حساب ذخيره ارزي در ايلام سقف ندارد؟
حساب ذخيره ارزي خزينه ناصرالدين شاهي شده.
مبارزه با بد پوششي.
چيزي که در تبليغات انتخاباتي برعکسش مطرح مي شد.
عدم دسترسي 9مليون ايراني به آب سالم.
وحشتناک است.
سرپرست شوراي اختلاف گفته زنان امروز تخم مرغ هم بلد نيستند بپزند آن وقت حق طلاق هم مي خواهند.
چه شوراي قشنگي!
اگر نماينده بشويد چه برخوردي با چکمه داريد؟
از هر نوع آن را دوست ندارم نه چکمهاي که خانم ها مي پوشند نه چکمه اي که با آن کارهاي ديگري انجام مي دهند.
بزرگترين خطر چيست؟
عدم درک واقعيت.
با مزه ترين خاطره اي که از دانشگاه داريد را يادتان مي آيد وسط اين گير و دار؟
با آقاي طبيبيان سر درس ادبيات فارسي.گفتند ادبيات درس عشق است و حالا يک دانشجويي اگر عملش را انجام دهد و در کلاس تئوري حضور نيابد اشکالي ندارد و نمره اش 20 است.
شاعر محبوبتان؟
حافظ شيرازي.
نويسنده؟
تولستوي.
اگر چه کاره بوديد به همه دغدغه هايتان مي رسيديد؟
هيچ کاره.
بامزه ترين شخصيت سياسي حزبتان؟
اميني.
نماينده بشوييد خداييش اولين چيزي که نهادينه مي کنيد چيست؟
باور علمي در طرح ها.
با چي مشکلات مردم را حل مي کنيد؟
با علم و تخصص توام با هم.
راز مگوي يک رئال پوليتيکر چيست؟
مواردي که بيانش به منافع ملي ضرر مي زند.
چه گروهي جز سياست مداران مي توانند از عهده اداره جهان بر آيند طوري که ضرر به منافع ملي نزنند؟
هنرمندان.
تفريحتان چيست؟
کوهنوردي
کدام طرف؟
تنوع طلبي ام بد نيست.
قله اي هم فتح شده؟
سعي کرده ام.
مي خواهيد نماينده شويد که چه؟
که حرف دل مردم را بزنم.
چيست؟
مطالباتشان.خواسته ها و مشکلاتشان .
مشکلاتشان چيست؟
در بخش اقتصاد .تورم بيکاري نبود توليد کمبود بهره وري.
بشويد چيتان تغيير مي کند؟
برنامه هاي کاري روزانه ام .
بامزه ترين تيتري که خوانده ايد؟
رئيس جمهور اعلام کرده بودند که پشت پرده گراني ها را خواهم گفت.
بامزه ترين خوابي که براي خودتان ديديد؟
بهتر است بامزه ترين خوابي که شنيدم را بگويم.خواب آقاي کروبي .همان که گفتند ما  نيم ساعت خوابيديم از رياست جمهوري بازمانديم.
بدترين تپق عمرتان؟
اولين بار در مراسم مذهبي بودم .ديدم  روحاني در جلسه نشسته او را ديدم  دچار تپق شدم.
BUY NOW