روزنامه اعتماد و رسالت مطبوعاتی
آگوست 9, 2020
برخی از اصول قانون اساسی جامع و مانع نیستند
آگوست 9, 2020
 
 

ائتلاف ناطق، لاريجاني، هاشمي و خاتمي به صلاح نيست

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/13 شماره انتشار 18850

عليرضاکافي- مقبوليت بالاي اصلاح طلبان در بين مردم آنان را از ائتلاف گسترده در صحنه انتخابات مجلس بي نياز کرده است. دکتر جواد اطاعت اين را مي گويد و مي افزايد: ائتلاف طيف وسيعي از اصولگرايان و اصلاح طلبان نه تنها شدني نيست؛ بلکه به صلاح کشور نيز نمي باشد.به عقيده وي جريان هاي فکري خردگرا بايد با يکديگر رقابت کنند و ائتلاف در سطح گسترده نه تنها ضرورتي ندارد بلکه مغاير با مصالح کشور نيز مي باشد.اصل رقابت همانگونه که در عرصه اقتصاد و ساير حوزه ها عامل پيشرفت و توسعه است در عرصه سياست نيز نه تنها لازم که ضروري است. جواد اطاعت،زاده سال 1342در شهر داراب است و دانش آموخته دکتراي علوم سياسي از دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.او هم اکنون استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي است.پيش از اين نام جواد اطاعت به دليل مناظره زنده تلويزيوني اش در دي ماه 88 با عليرضا زاکاني،آن هم بر سر وقايع بعد از انتخابات سال 88 مدتي بر سر زبان ها بود.او درگفت وگو با روزنامه خراسان به تحليل فضاي سياسي کشور در دو جناح اصلاح طلبي و اصولگرايي براي ورود به انتخابات مجلس آينده پرداخت.

درحال حاضر برخي سياسيون از احتمال ائتلاف دوباره اصلاح طلبان در سطح وسيعي صحبت مي کنند.درست مانند الگوي سال 92.به عقيده شما اصلاح طلبان براي دستيابي به کرسي هاي مجلس دوباره دست به چنين ائتلافي خواهند زد؟

با صراحت مي گويم که اصلاح طلبان در حوزه اجتماعي يا همان مقبوليت در بين مردم هيچ مشکلي ندارند،اما در حوزه سياسي و حاکميتي با مشکلاتي مواجه مي باشند. معتقدم نيازي به اجماع اصلاح طلبان با اصولگرايان نيست و من به شخصه برخي نظرات مبني بر اينکه آقايان ناطق نوري، لاريجاني ، هاشمي و خاتمي قرار است باهم به ا جماع برسند را قبول ندارم. در حقيقت ما بايد به سمت نهادينه شدن دو جريان فکري اصيل در کشور حرکت کنيم.دو جرياني که مي تواند يکي از آن ها اصلاح طلبان و ديگري اصولگرايان باشند.در انتخابات پيش رو هم بايد جريان هاي فکري خرد گرا با هم رقابت کنند و ائتلاف طيف وسيعي از اصولگراها و اصلاح طلب ها،بايکديگر نه تنها شدني نيست بلکه به صلاح کشور نيز نمي باشد.

يعني به عقيده شما در اين شرايط الگوي انتخابات سال 92براي اصلاح طلبان قابل تکرار نيست؟

انتخابات رياست جمهوري با انتخابات مجلس متفاوت است و نمي شود اين دو را از يک جنس دانست.به عقيده من در اين انتخابات نيازي به حضور چهره هايي همانند آقاي هاشمي رفسنجاني نيست.کارگزاران هميشه جزئي از اصلاح طلبان بوده اند و در اين دور هم در کنار اصلاح طلبان فعاليت خواهند کرد.

به نظر مي رسد طرح موضوع ائتلاف آقاي هاشمي با اصلاح طلبان به نوعي براي گذر از بحث صلاحيت هاست و اينکه اهرمي باشد براي مشروعيت بخشيدن به کانديداهاي ذيل اين جريان سياسي.فکر نمي کنيد حضور هاشمي در اين قضيه حائز اهميت باشد؟

آقاي هاشمي از طريق کارگزاران با اصلاح طلبان در يک ائتلاف مي باشند؛اما اگر اين ائتلاف به منظور حل موضوع رد صلاحيت ها باشد را قبول ندارم.

وضعيت اصولگرايان را براي حضور در انتخابات مجلس چگونه ارزيابي مي کنيد؟

اصولگراها اگر بتوانند با يکديگر تفاهم کرده و همگي يک ليست سراسري بدهند خيلي خوب است ولي اينکه آيا مي توانند اين کار را انجام دهند يا خير؟بايد بگويم رسيدن به ليستي مشترک توسط اصولگرايان بسيار دشوار است.

اشکال کار کجاست؟